Morning at 10.30 am

No Coveting          Deuteronomy 5:6-21 & Mark 10:17-22

      

Morning at 10.30 am

No False Witness          Deuteronomy 5:20 & Deuteronomy 19:15-21

      

Morning at 10.30 am

No Theft          Deuteronomy 5:1-19

      

Morning at 10.30 am

No Adultery          Deuteronomy 5:1-18; Matthew 5:27-30; Hebrews 13:4

      

Morning at 10.30 am

No Murder          Deuteronomy 5:1-17

      

Morning at 10.30 am

Honouring Parents          Deuteronomy 5:1-16

      

Morning at 10.30 am

Enjoying Freedom          Deuteronomy 5:1-15 & Matthew 11:28-12:24

      

Morning at 10.30 am

No Other Name          Deuteronomy 5:1-11 and John 17:1-11

      

Morning at 10.30 am

No Alternatives          Deuteronomy 5:1-7 & Deuteronomy 8:11-20

      

Morning at 10.30 am

Listen to Live          Deuteronomy 4:1-24, Deuteronomy 4:32-40 & Matthew 28:16-20