Morning at 10.30 am

No Adultery          Deuteronomy 5:1-18; Matthew 5:27-30; Hebrews 13:4

      

Bible Talks at 7 pm

Worship God          Jeremiah 51:51-64 & Revelation 18:1-19:10

      

Morning at 10.30 am

No Other Name          Deuteronomy 5:1-11 and John 17:1-11

      

Morning at 10.30 am

No Images          Deuteronomy 5:1-10 and Romans 1:18-25

      

Morning at 10.30 am

Listen to Live          Deuteronomy 4:1-24, Deuteronomy 4:32-40 & Matthew 28:16-20

      

Morning at 10.30 am

The Marks Of A Living Church          Acts 2: 41-47

      

Bible Talks at 7 pm

The First and the Last          Daniel 7:9-14 & Revelation 1:1-20

      

Bible Talks at 7 pm

The Seating Plan          Luke 14:1-24

      

Morning at 10.30 am

A Chosen Church          Genesis 17:1-21 & Colossians 2:8-15

      

Bible Talks at 7 pm

The Narrow Door          Luke 13:22-30